سفارش سرویس پس پرداخت

شرکت مخابرات - منطقۀ آذربایجان شرقی

لطفا جهت تائید پرداخت روی قبض تلفن با شماره 2020 تماس حاصل نمایید و یا به یکی از نمایندگی های مخابرات در شهر خود مراجعه بفرمائید.