مشترک گرامی ، جهت ثبت نام یا تمدید اینترنت پرسرعت ، یکی از سرویس های زیر را انتخاب بفرمایید.
کد سرویس نوع طرح سرعت خریداری شده سرعت تحویلی به مشترک حجم بین الملل حجم داخلی ایرانی حداقل مدت قرارداد توضیحات قیمت لینک خرید
بسته شماره 1 عمومی 512 کیلوبیت 512 کیلوبیت ماهانه 10 گیگ ماهانه 40گیگ یک ماه - ماهانه 12500 تومان انتخاب
بسته شماره 2 عمومی 1 مگابیت 1 مگابیت ماهانه 25 گیگ ماهانه 100گیگ یک ماه - ماهانه 20000 تومان انتخاب
بسته شماره 3 عمومی 2 مگابیت 2 مگابیت ماهانه 40 گیگ ماهانه 160گیگ یک ماه - ماهانه 25000 تومان انتخاب
بسته شماره 4 عمومی 3 مگابیت 3 مگابیت ماهانه 50 گیگ ماهانه 200گیگ یک ماه - ماهانه 35000 تومان انتخاب
بسته شماره 5 عمومی 4 مگابیت 4 مگابیت ماهانه 60 گیگ ماهانه 240گیگ یک ماه - ماهانه 40000 تومان انتخاب
بسته شماره 6 عمومی 8 مگابیت 8 مگابیت ماهانه 90 گیگ ماهانه 360گیگ یک ماه - ماهانه 50000 تومان انتخاب
بسته شماره 7 عمومی 16 مگابیت 16 مگابیت ماهانه 175 گیگ ماهانه 700گیگ یک ماه - ماهانه 80000 تومان انتخاب