مشترک گرامی ، جهت  تمدید اینترنت پرسرعت ، یکی از سرویس های زیر را انتخاب بفرمایید.
کد سرویس حداقل سرعت حجم سرویس قیمت لینک خرید
tik40 512 کیلوبیت ماهانه 40گیگ ماهانه 12500 تومان انتخاب
tik80 1 مگابیت ماهانه 80گیگ ماهانه 20000 تومان انتخاب
tik140 2 مگابیت ماهانه 140گیگ ماهانه 25000 تومان انتخاب
tik200 3 مگابیت ماهانه 200گیگ ماهانه 35000 تومان انتخاب
tik240 4 مگابیت ماهانه 240گیگ ماهانه 40000 تومان انتخاب
tik400 8 مگابیت ماهانه 400گیگ ماهانه 50000 تومان انتخاب
tik720 16 مگابیت ماهانه 720گیگ ماهانه 80000 تومان انتخاب