ویژه مشترکین اینترنت مخابرات استان آذربایجان شرقی

مشترک گرامی ، با ورود به ناحیه کاربری تا 50% تخفیف بر اساس نوع سرویس جاری دریافت می کنید . اگر نام کاربری و رمز ورود را فراموش نموده اید ، روی ورود خودکار کلیک کنید و یا با تلفن گویای 2020 جهت دریافت مشخصات ورود تماس حاصل فرمائید.

میزان حجم اضافی حجم شبانه اضافی رایگان قیمت برای سرویس های استاندارد قیمت برای سرویس های حجمی ویژه لینک خرید
1 گیگابایت تا 3 گیگ 3000 تومان 1500 تومان ورود به ناحیه کاربری و خرید حجم اضافی
2 گیگابایت تا 6 گیگ 6000 تومان 3000 تومان ورود به ناحیه کاربری و خرید حجم اضافی
3 گیگابایت تا 9 گیگ 9000 تومان 4500 تومان ورود به ناحیه کاربری و خرید حجم اضافی
4 گیگابایت تا 12 گیگ 11200 تومان 6000 تومان ورود به ناحیه کاربری و خرید حجم اضافی
5 گیگابایت تا 15 گیگ 13400 تومان 7500 تومان ورود به ناحیه کاربری و خرید حجم اضافی
6 گیگابایت تا 18 گیگ 15600 تومان 9000 تومان ورود به ناحیه کاربری و خرید حجم اضافی
7 گیگابایت تا 21 گیگ 17800 تومان 10500 تومان ورود به ناحیه کاربری و خرید حجم اضافی
8 گیگابایت تا 24 گیگ 20000 تومان 12000 تومان ورود به ناحیه کاربری و خرید حجم اضافی
9 گیگابایت تا 27 گیگ 22200 تومان 13500 تومان ورود به ناحیه کاربری و خرید حجم اضافی
10 گیگابایت تا 30 گیگ 24400 تومان 15000 تومان ورود به ناحیه کاربری و خرید حجم اضافی
20 گیگابایت تا 60 گیگ 42400 تومان 30000 تومان ورود به ناحیه کاربری و خرید حجم اضافی
30 گیگابایت تا 90 گیگ 60400 تومان 45000 تومان ورود به ناحیه کاربری و خرید حجم اضافی
40 گیگابایت تا 120 گیگ 75400 تومان 60000 تومان ورود به ناحیه کاربری و خرید حجم اضافی
50 گیگابایت تا 150 گیگ 90400 تومان 75000 تومان ورود به ناحیه کاربری و خرید حجم اضافی