-حالت اول نصب مودم

گام اول : مودم را بدون اسپلیتر و مستقیم به پریز تلفن وصل نمایید.

modem-direct

گام دوم : مابقی دستگاه ها را همراه با اسپلیتر نصب نمایید.

modem-direct

روش 1 - یک سیم خروجی از اسپلیتر به همه ی دستگاه ها انشعاب گرفته و وصل کنید.

روش 2 - به هر گوشی یا هر دستگاهی که متصل به خط تلفن است یک اسپلیتر جداگانه وصل کنید.

-حالت دوم نصب مودم

modem-direct

قیمت و خرید مودممنو اصلی